artist: SENED

This slideshow requires JavaScript.

הדמויות שבזכותן זכה SENED בהכרה נקראות “קופסונים”. בעזרת הקופסונים יצר SENED שפה סגנונית המייחדת את העבודות שלו ומתבססת על צורות בסיסיות. קווים אלה מרכיבים את דמויות האנימציה השבות וחוזרות בווריאציות שונות ובסיפורים משתנים לאורך השנים. הן מופיעות כשודדי ים באמצע מסע אל הספינה, ילדים המשחקים בבובות, חיות טרף וכיוצא באלה. באמצעות דמויות הקופסונים גם עוסק SENED בתולדות האמנות בדרכים שונות. למשל, עיסוק בקומפוזיציות ובנושאים ידועים בתולדות האמנות, כגון הסעודה האחרונה. בעבודה זו, SENED מתרגם את העבודה הידועה של לאונרדו דה וינצ’י לשפה ולסגנון האמנותי שלו. בעבודה אחרת מורגשת התייחסותו ההומוריסטית לעולם התרבות, שכן הוא מציג צייר העומד מול מודל שפניה מגוחכות, אבל בציור הוא מצייר אותה מושלמת. עבודות אחרות שלו הן מתייחסות לדמויות מתרבות ההמונים שבטלוויזיה ובקולנוע, למשל משפחת סימפסון.
דמויות הקופסונים יכולות להיות פרטים הפועלים לבד או בקבוצה שפרטיה מתייחסים זה לזה. לעיתים דמות בודדת תשתייך במקום אחר לקבוצה. הניתוק של הדמות וחיבורה לדמויות אחרות הוא תוצאה של שילוב כמה סטנסילים יחדיו. גם אצל SENED ניכרת התפתחות הדמויות לאורך השנים, מדמויות מצוירות לסטנסילים. גם מורכבות הסטנסילים והציור בכמה צבעים הם תוצאה של פיתוח והתמקצעות.
מעניין לציין שרוב העבודות האלה קטנות במיוחד. כשבוחנים וחוקרים אמנות רחוב בעולם ובארץ, פעמים רבות המסקנה היא שפן חשוב באמנות זו הוא נראות וקבלה מהסביבה. לכן עבודות רבות הן גדולות מאוד. עבודותיו של SENED, כאמור, קטנות ולעיתים קרובות נדרשת סקרנות יוצאת דופן לגלות אותן בקרנות רחוב. האמן מסתמך על כך ומציב אותן בכוונה במקומות נסתרים אבל כאלה שמתכתבים עם פרטים אחרים (ולעיתים עם אמנים אחרים) ברחוב.
הקופסונים אינן הדמויות החוזרות היחידות של SENED. יש עוד שני מרכיבים הקשורים לעבודתו שלא נעשים בסטנסילים. האחד הוא דימוי צלקת, שהחל להופיע במקומות שונים בעיר, והשני הוא נגזרת של קווים מקווקווים. השילוב בין השניים ובין העיר מתבטא בעיקר בציור על עמודים או על ארגזי חשמל. השילוב של הציורים והסטנסילים עם פרטים מהרחוב הוא מעין מאבק של האמן עם העירוניות שסביבו מצד אחד וחיבור אליה מצד אחר.

One of the most prominent stencil artists in Tel-Aviv is the veteran street artist ADI SENED, who has earned his reputation creating figures known as “kufsonim” (mini-boxes). These simple animation figures are defined by a unique artistic vocabulary and cast in a range of narratives- appearing as pirates at sea, children playing with dolls, wild animals, and so forth. In addition, they enable SENED to touch upon various, well-known themes from the history of art. In the work The Last Supper, for instance, he alludes to Leonardo da Vinci’s renowned painting by recasting it in his own artistic language. Another work, which bespeaks his humoristic approach to the art world, features a painter studying a model with ludicrous features, and representing her as an idealized figure. Other works allude to mass-cultural figures from the worlds of TV and cinema, such as the Simpsons.
The “kufsonim” figures changed over time as they were transformed from painted figures into stencils. They appear either individually or in groups whose members relate to one another- an effect that is achieved by combining several stencils. The growing complexity of his stencils, and the use of several colors in a single work, are similarly the result of acquired professional skills.
It is worth noting that most of these works are remarkably small. Both local and international street art is defined by an emphasis on visibility, and is usually created on a very large scale. SENED‘s works, by contrast, can often be discovered only by incredibly perceptive viewers. He intentionally situates his figures in out-of-the-way places, while creating a dialogue between them and other details (or artworks) on the street.
In addition to the “kufsonim”, SENED creates painted images that are similarly reproduced in different sites, most often on electric poles or boxes. One of these images is a scar that began appearing in different areas of the city, while the second is composed of broken lines. The interaction between these images and their surroundings represents the artist’s own struggle with the urban environment, as well as his dialogue with it.

Tal Lanir, Street Art In Israel: exhibition//Inside Job, Tel Aviv Museum of Art, 2011

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

some useful links:

SENED on Etsy

SENED on Flickr

SENED on Facebook

exhibition: ZE me’IKEA // group show

exhibition: BEIT BERL

location: OLD TAHANA MERKAZIT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s